logo-step

“The support of Professional development of VET teachers and trainers in following of New trends in Automotive Industry“

Projekt

„STEP AHEAD“ –  „O KROK VPPRED“

“The support of Professional development of VET teachers and trainers in following of new trends in Automotive Industry – Automotive Innovation & Teacher Training Academy“

Program Erasmus+ Strategické partnerstvá v oblasti odborného vzdelávania

schválený pod číslom: 2015-1-SK01-KA202-008909 & 2018-1-SK01-KA202-046334

Realizácia: 01.09.2015 – 31.08.2017 & 01.11.2018 – 31.12.2020

Projekt STEP AHEAD

nadväzuje na projekt PAT http://pat.cfme.net (tvorba učebníc Diagnostika a opravy automobilov, Karosárska technológia a Lakovnícka technológia), ktorý bol úspešne realizovaný v SR a ukončený v decembri 2014.

Výstupy projektu STEP AHEAD – interaktívny portál a metodiky sú zamerané na získanie teoretických poznatkov cieľových skupín – učitelia, majstri OV, lektori CŽV, študenti SOŠ automobilových, študenti VŠ, zamestnanci v rôznych oblastiach autopriemyslu z oblasti inovácií a trendov v autopriemysle. Výstupy projektu podporujú princípy duálneho systému odborného vzdelávania, ktorý je v súčasnosti prioritou vlády SR.

Našim zámerom v tomto projekte je nielen vytvoriť jedinečný vzdelávací materiál zameraný na inovácie a trendy v oblasti autoprofesií, ale tiež zatraktívniť odborné vzdelávanie, bez ktorého bude ohrozené pôsobenie investorov v SR. Úspešná realizácia projektu prispeje ku konkurencieschopnosti absolventov stredných odborných škôl na trhu práce.

Projekt realizuje SOŠ automobilová – Duálna Akadémia Bratislava (SK), INAK – občianske združenie, Kremnica (SK), NAPA TRUCKS spol. s r. o. (CZ), ATT Training Ltd. (UK), The Institute of the Motor Industry (UK), KOMTES, spol. s.r.o. (CZ), Asociación de Profesores Técnicos y de Enseñanza Secundaria de Automoción de Galicia (ES), TTS (FI).

Očakávané výstupy:

200 + 60 interaktívnych obrazoviek s obsahom vybratých inovácií, štruktúrovaných do ucelených vzdelávacích modulov, určených pre výučbu odborných predmetov a podporu výučby odbornej AJ metódou CLIL na stredných odborných a vysokých školách technického zamerania, zostavených v súlade s 20 témami, vybranými v online prieskume, realizovanom medzi pedagógmi SOŠ automobilových a zamestnávateľmi v roku 2015;

20 + 10 podporných metodík – námetov na odučenie konkrétnych vyučovacích hodín s témou inovácií pre učiteľov, majstrov OV, lektorov CŽV.

Cieľom projektu je pripraviť pre aktívnych pedagogických zamestnancov odborných predmetov v oblasti autoprofesií nástroj (výučbový portál) zohľadňujúci trendový spôsob výučby a zároveň vďaka tréningom v Českej republike, Veľkej Británii, Španielsku a Fínsku naučiť ich výučbové materiály zamerané na inovácie vytvárať a na svojich hodinách aktívne používať.

PARTNERI

Stredná Odborná Škola Automobilová - Bratislava
Združenie INAK
NAPA Trucks spol. s.r.o.
ATT Training
Institute of the motor industry
Erasmus+
TTS
KomTeS
APAGA

UKÁŽKY E-LEARNINGU

Na tvorbe vzdelávacích materiálov sa podieľali:

 

 • Ing. Jozef Babík, SOŠ Majstra Pavla, Levoča
 • Ing. Petr Bartoň, NAPA Trucks, spol. s r.o., Pardubice, CZ
 • RNDr. Darina Berčáková, Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálna akadémia, Bratislava
 • Bc. Libor Blanárik, SOŠ Nám. Sv. Martina, Holíč
 • Ing. Stanislav Čelko, SOŠ Sv. Jozefa Robotníka, Žilina
 • Alan Church, ATT Training, UK
 • Ing. Milan Čuvala, SOŠ Nám. Sv. Martina, Holíč
 • Tom Denton, BA, FIMI, MSAE, MIRTE, Cert. Ed., Institute of the Motor Industry, UK
 • Ing. Miloš Ďutka, SOŠ Strojnícka, Bytča
 • Ing. Janka Funtíková, SOŠ Sv. Jozefa Robotníka, Žilina
 • Mgr. Richard Herda, SOŠ Polytechnická, Zlaté Moravce
 • Ing. Milan Koleta, Střední škola automobilní, Holice, CZ
 • Mgr. Adriana Kováčová, INAK, oz
 • Bc. Branislav Kruzslík, Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálna akadémia, Bratislava
 • Ing. Pavel Křivský, Střední škola automobilní, Holice, CZ
 • Ing. Milan Kundis, Súkromná SOŠ, Poprad
 • Ing. Janka Maštrlová, Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálna akadémia, Bratislava
 • Ing. Emil Mikula, SPŠ Strojnícka, Bratislava
 • Ing. Ľubica Molnárová, Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálna akadémia, Bratislava
 • Mgr. Janka Sýkorová, INAK, oz
 • Mgr. Alžbeta Szollošová, Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálna akadémia, Bratislava
 • Mgr. Lydie Šitinová, Střední škola automobilní, Holice, CZ
 • Ing. Igor Škultéty, Dopravná akadémia, Zvolen
 • Ing. Zbyněk Šponar, Střední škola automobilní, Holice, CZ
 • Ing. Miloš Vašíček, Střední škola automobilní, Holice, CZ
 • Igor Vidoman, Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálna akadémia, Bratislava

Ďakujeme!

NAPÍŠTE NÁM

Thank you for your contact. We'll be in touch soon.
There was a problem while sending your message. Please try again.

share on