logo-step

“The support of Professional development of VET teachers and trainers in following of New trends in Automotive Industry“

Projekt

„STEP AHEAD“ –  „O KROK VPPRED“

““The support of Professional development of VET teachers and trainers in following of new trends in Automotive Industry – Automotive Innovation & Teacher Training Academy“

Program Erasmus+ Strategické partnerstvá v oblasti odborného vzdelávania

schválený pod číslom: 2015-1-SK01-KA202-008909 & 2018-1-SK01-KA202-046334

Realizácia: 01.09.2015 – 31.08.2017 & 01.11.2018 – 30.06.2021

Projekt STEP AHEAD

nadväzuje na projekt PAT http://pat.cfme.net (tvorba učebníc Diagnostika a opravy automobilov, Karosárska technológia a Lakovnícka technológia), ktorý bol úspešne realizovaný v SR a ukončený v decembri 2014.

Výstupy projektu STEP AHEAD – interaktívny portál a metodiky sú zamerané na získanie teoretických poznatkov cieľových skupín – učitelia, majstri OV, lektori CŽV, študenti SOŠ automobilových, študenti VŠ, zamestnanci v rôznych oblastiach autopriemyslu z oblasti inovácií a trendov v autopriemysle. Výstupy projektu podporujú princípy duálneho systému odborného vzdelávania, ktorý je v súčasnosti prioritou vlády SR.

Našim zámerom v tomto projekte je nielen vytvoriť jedinečný vzdelávací materiál zameraný na inovácie a trendy v oblasti autoprofesií, ale tiež zatraktívniť odborné vzdelávanie, bez ktorého bude ohrozené pôsobenie investorov v SR. Úspešná realizácia projektu prispeje ku konkurencieschopnosti absolventov stredných odborných škôl na trhu práce.

Projekt realizuje SOŠ automobilová – Duálna Akadémia Bratislava (SK), Stredná odborná škola technická, Vranovská ul., Bratislava, INAK – občianske združenie, Kremnica (SK), NAPA TRUCKS spol. s r. o. (CZ), ATT Training Ltd. (UK), The Institute of the Motor Industry (UK), KOMTES, spol. s.r.o. (CZ), Asociación de Profesores Técnicos y de Enseñanza Secundaria de Automoción de Galicia (ES), TTS (FI).

Očakávané výstupy:

interaktívne obrazovky s obsahom vybratých inovácií, štruktúrovaných do ucelených vzdelávacích modulov, určených pre výučbu odborných predmetov a podporu výučby odbornej AJ metódou CLIL na stredných odborných a vysokých školách technického zamerania, zostavených v súlade s témami, vybranými v online prieskume, realizovanom medzi pedagógmi SOŠ automobilových a zamestnávateľmi v roku 2015;

podporné metodiky – námetov na odučenie konkrétnych vyučovacích hodín s témou inovácií pre učiteľov, majstrov OV, lektorov CŽV.

Aktivity projektu, plánované v implementačnej fáze 2018 – 2021:

 • Tréning pre učiteľov odborných predmetov stredných odborných škôl automobilových a technických, realizovaný v Českej republike, Apríl 2019
 • Tréning pre učiteľov odborných predmetov stredných odborných škôl automobilových a technických, realizovaný vo Fínsku, Október 2019
 • Online tréning pre učiteľov odborných predmetov stredných odborných škôl automobilových a technických, realizovaný v Júni 2021

Národné konferencie pre učiteľov odborných predmetov stredných odborných škôl automobilových a technických, vo Fínsku, Španielsku, Českej republike a na Slovensku, realizované v júni – novembri 2021.

Interné pracovné stretnutia manažment tímu, realizované s cieľom zabezpečiť bezproblémový priebeh projektu a tvorbu výstupov, v novembri 2019 na Slovensku, v júni 2019 vo Fínsku, vo februári 2020 až júni 2021 online formou.

Cieľom projektu je pripraviť pre aktívnych pedagogických zamestnancov odborných predmetov v oblasti autoprofesií nástroj (výučbový portál) zohľadňujúci trendový spôsob výučby a zároveň vďaka tréningom v Českej republike, Veľkej Británii, Španielsku a Fínsku naučiť ich výučbové materiály zamerané na inovácie vytvárať a na svojich hodinách aktívne používať.

PARTNERI

SOŠ technická, Vranovská Bratislava
Stredná Odborná Škola Automobilová - Bratislava
Združenie INAK
NAPA Trucks spol. s.r.o.
ATT Training
Institute of the motor industry
Erasmus+
TTS
KomTeS
APAGA

TRÉNINGY PRE UČITEĽOV

V rámci projektu realizujeme 5 – dňové tréningy pre vyučujúcich odborných predmetov učebných odborov autoprofesií stredných odborných škôl automobilových a technických zo zapojených krajín. Tréningy sú zamerané na predstavenie vybraných odborných tém z oblasti inovácií a trendov  v autopriemysle, zvolených v online prieskume, i navrhnutých partnermi projektu:

 • CAN SIETE (FIN)
 • ELEKTRICKÉ AUTOMOBILY (SPAIN)
 • FULL HYBRID (FIN)
 • ŤAHAČE – SPOTREBA PALIVA (CZ)
 • ŤAHAČE – EMISIE (CZ)
 • ŤAHAČE – HYBRIDY (FIN)
 • GPS MONITORING, SLEDOVANIE VOZIDIEL (CZ)
 • AUTONÓMNE VOZIDLÁ (SK)
 • BIOPALIVÁ (SK)
 • HYBRIDNÉ BATÉRIE (SPAIN)

Okrem uvedených tém sú tréningy zamerané na predstavenie aktivizujúcich vyučovacích metód, ktoré môžu vyučujúci ľahko využiť pri tvorbe vyučovacích hodín, viazaných na vyššie uvedené, ale i akékoľvek ďalšie témy. Okrem teoretickej prípravy sú súčasťou tréningového programu i praktické aktivity, vedúce k tvorbe výstupov projektu. Počas implementácie projektu boli, alebo budú zrealizované 3 tréningy:

 Hradec Králové, CZ, Apríl 2019, tematické zameranie

 • ŤAHAČE – SPOTREBA PALIVA (CZ)
 • ŤAHAČE – EMISIE (CZ)
 • GPS MONITORING, SLEDOVANIE VOZIDIEL (CZ)

 

 

Vantaa, FIN, Október 2019, tematické zameranie

 • CAN SIETE (FIN)
 • FULL HYBRID (FIN)
 • ŤAHAČE – HYBRIDY (FIN)

 

 

Ribadeo, ES, Apríl 2020 (z dôvodu pandémie preložené na jún 2021, online formou), tematické zameranie

 • ELEKTRICKÉ AUTOMOBILY (SPAIN)
 • HYBRIDNÉ BATÉRIE (SPAIN)

 

Webináre z online tréningu nájdete tu:

VÝSTUPY PROJEKTU

UKÁŽKY E-LEARNINGU

Na tvorbe vzdelávacích materiálov sa podieľali:

 • Ing. Jozef Babík, SOŠ Majstra Pavla, Levoča
 • Ing. Petr Bartoň, NAPA Trucks, spol. s r.o., Pardubice, CZ
 • RNDr. Darina Berčáková, Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálna akadémia, Bratislava
 • Bc. Libor Blanárik, SOŠ Nám. Sv. Martina, Holíč
 • Ing. Stanislav Čelko, SOŠ Sv. Jozefa Robotníka, Žilina
 • Alan Church, ATT Training, UK
 • Ing. Milan Čuvala, SOŠ Nám. Sv. Martina, Holíč
 • Tom Denton, BA, FIMI, MSAE, MIRTE, Cert. Ed., Institute of the Motor Industry, UK
 • Ing. Miloš Ďutka, SOŠ Strojnícka, Bytča
 • Ing. Janka Funtíková, SOŠ Sv. Jozefa Robotníka, Žilina
 • Mgr. Richard Herda, SOŠ Polytechnická, Zlaté Moravce
 • Ing. Milan Koleta, Střední škola automobilní, Holice, CZ
 • Mgr. Adriana Kováčová, INAK, oz
 • Bc. Branislav Kruzslík, Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálna akadémia, Bratislava
 • Ing. Pavel Křivský, Střední škola automobilní, Holice, CZ
 • Ing. Milan Kundis, Súkromná SOŠ, Poprad
 • Ing. Janka Maštrlová, Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálna akadémia, Bratislava
 • Ing. Emil Mikula, SPŠ Strojnícka, Bratislava
 • Ing. Ľubica Molnárová, Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálna akadémia, Bratislava
 • Mgr. Janka Sýkorová, INAK, oz
 • Mgr. Alžbeta Szollošová, Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálna akadémia, Bratislava
 • Mgr. Lydie Šitinová, Střední škola automobilní, Holice, CZ
 • Ing. Igor Škultéty, Dopravná akadémia, Zvolen
 • Ing. Zbyněk Šponar, Střední škola automobilní, Holice, CZ
 • Ing. Miloš Vašíček, Střední škola automobilní, Holice, CZ
 • Igor Vidoman, Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálna akadémia, Bratislava
 • Kimmo Ylitalo, Työtehoseura ry, Vehicles and Machinery department, Rajamäki, FIN
 • Petri Oikarinen, Työtehoseura ry, Vehicles and Machinery department, Rajamäki, FIN
 • Sami Silventoinen, Työtehoseura ry, Vehicles and Machinery department, Rajamäki, FIN
 • Pirita Niemi, Työtehoseura ry, Vehicles and Machinery department, Rajamäki, FIN
 • Juan Francisco Susarte Zamora, APAGA, Ribadeo, ES
 • Álvaro Doural, APAGA, Ribadeo, ES
 • Juanjo Martínez, APAGA, Ribadeo, ES
 • Beatriz Fernández Paredes, APAGA, Ribadeo, ES
 • Jiři Kohoutek, KomTeS Chrudim, s.r.o., CZ
 • Vladislav Jankových, Integrovaná střední škola automobilní, Brno, CZ
 • Jan Frýbert, Integrovaná střední škola automobilní, Brno, CZ
 • Lukáš Tunka, Integrovaná střední škola automobilní, Brno, CZ
 • Tomáš Lukáč, SPŠ Dopravná, Kvačalova, Bratislava, SK
 • Matej Kotian, SPŠ Dopravná, Kvačalova, Bratislava, SK
 • Gabriel Arbet, SPŠ Dopravná, Kvačalova, Bratislava, SK
 • Jozef Bordáč, SPŠ Technická, Vranovská, Bratislava, SK
 • Adam Viedler, SPŠ Dopravná, Kvačalova, Bratislava, SK

Ďakujeme!

NAPÍŠTE NÁM

Thank you for your contact. We'll be in touch soon.
There was a problem while sending your message. Please try again.

share on