logo-step

“The support of Professional development of VET teachers and trainers in following of New trends in Automotive Industry“

Project

„STEP AHEAD“ –  „O KROK VPŘED“

“The support of Professional development of VET teachers and trainers in following of new trends in Automotive Industry – Automotive Innovation & Teacher Training Academy“

Program Erasmus+ Strategické partnerství v oblasti odborného vzdělávání

schválený pod číslem: 2015-1-SK01-KA202-008909 & 2018-1-SK01-KA202-046334

Realizace: 01.09.2015 – 31.08.2017 & 01.11.2018 – 31.12.2020

Project STEP AHEAD

navazuje na projekt PAT http://pat.cfme.net (tvorba učebnic Diagnostika a opravy automobilů, Karosářská technologie a Lakýrnické technologie), který byl úspešne realizovaný v SR a ukončený v prosinci 2014.

Výstupy projektu STEP AHEAD – interaktivní portál a metodiky jsou zaměřené na získání teoretických poznatků cílových skupin – učitelé, mistři OV, lektoři CŽV, študenti SOŠ automobilních, študenti VŠ, zaměstnanci v různych oblastech autoprůmyslu z oblasti inovací a trendů v autoprůmyslu. Výstupy projektu podporují principy duálního systému odborného vzdělávání, který je v současnosti prioritou vlády SR.

Našim záměrem v tomto projektu je nejen vytvořit jedinečný vzdelávací materiál zaměřený na inovace a trendy v oblasti autoprofesí, ale také zatraktivnit odborné vzdělávání, bez kterého bude ohrožené působení investorů v SR. Úspěšná realizace projektu přispěje ke konkurenceschopnosti absolventů středních odborných škol na trhu práce.

Projekt realizuje SOŠ automobilová – Duálna Akadémia Bratislava (SK), INAK – občianske združenie, Kremnica (SK), NAPA TRUCKS spol. s r. o. (CZ), ATT Training Ltd. (UK), The Institute of the Motor Industry (UK), KOMTES, spol. s.r.o. (CZ), Asociación de Profesores Técnicos y de Enseñanza Secundaria de Automoción de Galicia (ES), TTS (FI).

Očekávané výstupy:

200 + 60 interaktivních obrazovek s obsahem vybraných inovací, strukturovaných do ucelených vzdelávacích modulů, určených pro výuku odborných předmětů a podporu výuky odborné AJ metodou CLIL na středních odborných a vysokých školách technického zaměření, sestavených v souladu s 20 tématy, vybranými v online průzkumu, realizovaném mezi pedagogy SOŠ automobilních a zaměstnavateli v roce 2015;

20 + 10 podpůrných metodik – námětů na odučení konkrétních vyučovacích hodin s tématy inovácí pro učitele, mistry OV, lektorů CŽV.

Cílem projektu je připravit pro aktivní pedagogické zaměstnance odborných předmětů v oblasti autoprofesí nástroj (výukový portál) zohledňující trendy způsob výučby a zároveň díky tréninkům v České republice, Velké Británii, Španělsku a Finsku naučit je výukové materiály zaměřené na inovace vytvářet a na svých hodinách aktivně používat.

PARTNERI

Stredná Odborná Škola Automobilová - Bratislava
Združenie INAK
NAPA Trucks spol. s.r.o.
ATT Training
Institute of the motor industry
Erasmus+
TTS
KomTeS
APAGA

VÝSTUPY PROJEKTU

UKÁŽKY E-LEARNINGU

Na tvorbe vzdelávacích materiálov sa podieľali:

 

 • Ing. Jozef Babík, SOŠ Majstra Pavla, Levoča
 • Ing. Petr Bartoň, NAPA Trucks, spol. s r.o., Pardubice, CZ
 • RNDr. Darina Berčáková, Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálna akadémia, Bratislava
 • Bc. Libor Blanárik, SOŠ Nám. Sv. Martina, Holíč
 • Ing. Stanislav Čelko, SOŠ Sv. Jozefa Robotníka, Žilina
 • Alan Church, ATT Training, UK
 • Ing. Milan Čuvala, SOŠ Nám. Sv. Martina, Holíč
 • Tom Denton, BA, FIMI, MSAE, MIRTE, Cert. Ed., Institute of the Motor Industry, UK
 • Ing. Miloš Ďutka, SOŠ Strojnícka, Bytča
 • Ing. Janka Funtíková, SOŠ Sv. Jozefa Robotníka, Žilina
 • Mgr. Richard Herda, SOŠ Polytechnická, Zlaté Moravce
 • Ing. Milan Koleta, Střední škola automobilní, Holice, CZ
 • Mgr. Adriana Kováčová, INAK, oz
 • Bc. Branislav Kruzslík, Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálna akadémia, Bratislava
 • Ing. Pavel Křivský, Střední škola automobilní, Holice, CZ
 • Ing. Milan Kundis, Súkromná SOŠ, Poprad
 • Ing. Janka Maštrlová, Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálna akadémia, Bratislava
 • Ing. Emil Mikula, SPŠ Strojnícka, Bratislava
 • Ing. Ľubica Molnárová, Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálna akadémia, Bratislava
 • Mgr. Janka Sýkorová, INAK, oz
 • Mgr. Alžbeta Szollošová, Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálna akadémia, Bratislava
 • Mgr. Lydie Šitinová, Střední škola automobilní, Holice, CZ
 • Ing. Igor Škultéty, Dopravná akadémia, Zvolen
 • Ing. Zbyněk Šponar, Střední škola automobilní, Holice, CZ
 • Ing. Miloš Vašíček, Střední škola automobilní, Holice, CZ
 • Igor Vidoman, Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálna akadémia, Bratislava

Ďakujeme!

NAPÍŠTE NÁM

Thank you for your contact. We'll be in touch soon.
There was a problem while sending your message. Please try again.

share on