logo-step

“The support of Professional development of VET teachers and trainers in following of New trends in Automotive Industry“

Projekt

„STEP AHEAD“ –  „O KROK VPŘED“

“The support of Professional development of VET teachers and trainers in following of new trends in Automotive Industry – Automotive Innovation & Teacher Training Academy“

Program Erasmus+ Strategické partnerství v oblasti odborného vzdělávání

schválený pod číslem: 2015-1-SK01-KA202-008909 & 2018-1-SK01-KA202-046334

Realizace: 01.09.2015 – 31.08.2017 & 01.11.2018 – 30.06.2021

Projekt STEP AHEAD

navazuje na projekt PAT http://pat.cfme.net (tvorba učebnic Diagnostika a opravy automobilů, Karosářská technologie a Lakýrnické technologie), který byl úspešne realizovaný v SR a ukončený v prosinci 2014.

Výstupy projektu STEP AHEAD – interaktivní portál a metodiky jsou zaměřené na získání teoretických poznatků cílových skupin – učitelé, mistři OV, lektoři CŽV, študenti SOŠ automobilních, študenti VŠ, zaměstnanci v různych oblastech autoprůmyslu z oblasti inovací a trendů v autoprůmyslu. Výstupy projektu podporují principy duálního systému odborného vzdělávání.

Našim záměrem v tomto projektu je nejen vytvořit jedinečný vzdelávací materiál zaměřený na inovace a trendy v oblasti autoprofesí, ale také zatraktivnit odborné vzdělávání, bez kterého bude ohrožené působení investorů v SR i dalších zemích. Úspěšná realizace projektu přispěje ke konkurenceschopnosti absolventů středních odborných škol na trhu práce.

Projekt realizuje SOŠ automobilová – Duálna Akadémia Bratislava (SK), Střední odborná škola, Vranovská, Bratislava (SK), INAK – občianske združenie, Kremnica (SK), NAPA TRUCKS spol. s r. o. (CZ), ATT Training Ltd. (UK), The Institute of the Motor Industry (UK), KOMTES, spol. s.r.o. (CZ), Asociación de Profesores Técnicos y de Enseñanza Secundaria de Automoción de Galicia (ES), TTS (FI).

Očekávané výstupy:

interaktivní obrazovky s obsahem vybraných inovací, strukturovaných do ucelených vzdelávacích modulů, určených pro výuku odborných předmětů a podporu výuky odborné AJ metodou CLIL na středních odborných a vysokých školách technického zaměření, sestavených v souladu s tématy, vybranými v online průzkumu, realizovaném mezi pedagogy SOŠ automobilních a zaměstnavateli v roce 2015;

podpůrné metodiky  – náměty na odučení konkrétních vyučovacích hodin s tématy inovací pro učitele, mistry OV, lektory CŽV.

Plánované projektové aktivity, implementace 2018 – 2021:

 

 • Vzdělávání učitelů odborných předmětů středních škol automobilových a technických, realizováno v České republice, duben 2019
 • Školení pro učitele odborných předmětů automobilových a technických odborných škol, realizováno ve Finsku, říjen 2019
 • Online vzdělávání učitelů odborných předmětů středních škol automobilových a technických, které se uskuteční v červnu 2021

Národní konference pro učitele odborných předmětů automobilových a technických středních škol ve Finsku, Španělsku, České republice a na Slovensku se budou konat v průběhu červnu – listopadu 2021.

Interní manažerská setkání projektového týmu, organizovaná za účelem zajištění bezproblémové implementace projektu a vývoje výstupů, konaná v listopadu 2019 na Slovensku, v červnu 2019 ve Finsku + další v únoru  2020 –  červnu 2021 prostřednictvím online konference, propojující všechny zúčastněné země.

Cílem projektu je připravit pro aktivní pedagogické zaměstnance odborných předmětů v oblasti autoprofesí nástroj (výukový portál) zohledňující trendy způsob výučby a zároveň díky tréninkům v České republice, Velké Británii, Španělsku a Finsku naučit je výukové materiály zaměřené na inovace vytvářet a na svých hodinách aktivně používat.

PARTNEŘI

SOŠ technická, Vranovská Bratislava
Stredná Odborná Škola Automobilová - Bratislava
Združenie INAK
NAPA Trucks spol. s.r.o.
ATT Training
Institute of the motor industry
Erasmus+
TTS
KomTeS
APAGA

TRÉNINKY PRO UČITELE

V rámci projektu realizujeme 5 – denní tréningy pro vyučující odborných předmětů učebních oborů autoprofesí středních odborných škol automobilních a technických ze zapojených zemí. Tréningy jsou zaměřené na představení vybraných odborných témat z oblasti inovácí a trendů  v autoprůmyslu, zvolených v online průzkumu, i navrhnutých partnery projektu:

 

 • CAN SÍTĚ (FIN)
 • ELEKTRICKÉ AUTOMOBILY (SPAIN)
 • FULL HYBRID (FIN)
 • NÁKLADNÍ VOZIDLA – SPOTREBA PALIVA (CZ)
 • NÁKLADNÍ VOZIDLA – EMISIE (CZ)
 • NÁKLADNÍ VOZIDLA + AUTOBUSY – HYBRIDY (FIN)
 • GPS MONITORING, TELEMATICKÉ SYSTÉMY VOZIDEL A STROJŮ (CZ)
 • AUTONOMNÍ VOZIDLA (SK)
 • BIOPALIVA (SK)
 • HYBRIDNÍ BATERIE (SPAIN)

Kromě uvedených témat jsou tréningy zaměřené na představení aktivizujících vyučovacích metod, které mohou vyučující lehce využít při tvorbě vyučovacích hodin, vázaných na výše uvedené, ale i jakákoliv jiná témata. Kromě teoretické přípravy jsou součástí tréningového programu i praktické aktivity, které vedou k tvorbě výstupů projektu. V průběhu implementace projektu byly/budou  zrealizované 3 tréningy:

 Hradec Králové, CZ, Duben 2019, tematické zaměření

 • NÁKLADNÍ VOZIDLA – SPOTREBA PALIVA (CZ)
 • NÁKLADNÍ VOZIDLA – EMISIE (CZ)
 • GPS MONITORING, TELEMATICKÉ SYSTÉMY VOZIDEL A STROJŮ (CZ)

 

 

Vantaa, FIN, Říjen 2019, tematické zameranie

 • CAN SÍTĚ (FIN)
 • FULL HYBRID (FIN)
 • NÁKLADNÍ VOZIDLA + AUTOBUSY – HYBRIDY (FIN)

 

 

Ribadeo, ES, Duben 2020 (z důvodu pandemie virtuálně, Červen 2021), tematické zaměření

 • ELEKTRICKÉ AUTOMOBILY (SPAIN)
 • HYBRIDNÍ BATERIE (SPAIN)

 

Webináře z online tréningu najdete zde:

UKÁŽKY E-LEARNINGU

Na tvorbe vzdelávacích materiálov sa podieľali:

 • Ing. Jozef Babík, SOŠ Majstra Pavla, Levoča
 • Ing. Petr Bartoň, NAPA Trucks, spol. s r.o., Pardubice, CZ
 • RNDr. Darina Berčáková, Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálna akadémia, Bratislava
 • Bc. Libor Blanárik, SOŠ Nám. Sv. Martina, Holíč
 • Ing. Stanislav Čelko, SOŠ Sv. Jozefa Robotníka, Žilina
 • Alan Church, ATT Training, UK
 • Ing. Milan Čuvala, SOŠ Nám. Sv. Martina, Holíč
 • Tom Denton, BA, FIMI, MSAE, MIRTE, Cert. Ed., Institute of the Motor Industry, UK
 • Ing. Miloš Ďutka, SOŠ Strojnícka, Bytča
 • Ing. Janka Funtíková, SOŠ Sv. Jozefa Robotníka, Žilina
 • Mgr. Richard Herda, SOŠ Polytechnická, Zlaté Moravce
 • Ing. Milan Koleta, Střední škola automobilní, Holice, CZ
 • Mgr. Adriana Kováčová, INAK, oz
 • Bc. Branislav Kruzslík, Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálna akadémia, Bratislava
 • Ing. Pavel Křivský, Střední škola automobilní, Holice, CZ
 • Ing. Milan Kundis, Súkromná SOŠ, Poprad
 • Ing. Janka Maštrlová, Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálna akadémia, Bratislava
 • Ing. Emil Mikula, SPŠ Strojnícka, Bratislava
 • Ing. Ľubica Molnárová, Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálna akadémia, Bratislava
 • Mgr. Janka Sýkorová, INAK, oz
 • Mgr. Alžbeta Szollošová, Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálna akadémia, Bratislava
 • Mgr. Lydie Šitinová, Střední škola automobilní, Holice, CZ
 • Ing. Igor Škultéty, Dopravná akadémia, Zvolen
 • Ing. Zbyněk Šponar, Střední škola automobilní, Holice, CZ
 • Ing. Miloš Vašíček, Střední škola automobilní, Holice, CZ
 • Igor Vidoman, Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálna akadémia, Bratislava
 • Kimmo Ylitalo, Työtehoseura ry, Vehicles and Machinery department, Rajamäki, FIN
 • Petri Oikarinen, Työtehoseura ry, Vehicles and Machinery department, Rajamäki, FIN
 • Sami Silventoinen, Työtehoseura ry, Vehicles and Machinery department, Rajamäki, FIN
 • Pirita Niemi, Työtehoseura ry, Vehicles and Machinery department, Rajamäki, FIN
 • Juan Francisco Susarte Zamora, APAGA, Ribadeo, ES
 • Álvaro Doural, APAGA, Ribadeo, ES
 • Juanjo Martínez, APAGA, Ribadeo, ES
 • Beatriz Fernández Paredes, APAGA, Ribadeo, ES
 • Jiři Kohoutek, KomTeS Chrudim, s.r.o., CZ
 • Vladislav Jankových, Integrovaná střední škola automobilní, Brno, CZ
 • Jan Frýbert, Integrovaná střední škola automobilní, Brno, CZ
 • Lukáš Tunka, Integrovaná střední škola automobilní, Brno, CZ
 • Tomáš Lukáč, SPŠ Dopravná, Kvačalova, Bratislava, SK
 • Matej Kotian, SPŠ Dopravná, Kvačalova, Bratislava, SK
 • Gabriel Arbet, SPŠ Dopravná, Kvačalova, Bratislava, SK
 • Jozef Bordáč, SPŠ Technická, Vranovská, Bratislava, SK
 • Adam Viedler, SPŠ Dopravná, Kvačalova, Bratislava, SK

Ďakujeme!

NAPIŠTE NÁM

Thank you for your contact. We'll be in touch soon.
There was a problem while sending your message. Please try again.

share on